Rong ruổi gốm Vijaya

Đầu rồng trong bộ sưu tập gốm Gò Sành - Bình Định của ông Nguyễn Vĩnh Hảo
Đầu rồng trong bộ sưu tập gốm Gò Sành - Bình Định của ông Nguyễn Vĩnh Hảo
Đầu rồng trong bộ sưu tập gốm Gò Sành - Bình Định của ông Nguyễn Vĩnh Hảo
Lên top