Hơn 1.000 lao động đổi đời từ chính đồi chè quê hương

Đồng chí Nguyễn Quốc Lập- Bí thư Huyện ủy (giữa) cùng đoàn công tác Huyện ủy huyện Hương Sơn thăm cánh đồng chè trồng theo quy trình Viet gap của người lao động tại xã Sơn Kim 2. Ảnh: Văn Lê
Đồng chí Nguyễn Quốc Lập- Bí thư Huyện ủy (giữa) cùng đoàn công tác Huyện ủy huyện Hương Sơn thăm cánh đồng chè trồng theo quy trình Viet gap của người lao động tại xã Sơn Kim 2. Ảnh: Văn Lê