Hồi sinh loài thực vật cổ sinh

Cây thủy tùng cổ thụ khoảng 500 tuổi tại khu bảo tồn Trấp K’sor, huyện K rông Năng. Ảnh: H.L
Cây thủy tùng cổ thụ khoảng 500 tuổi tại khu bảo tồn Trấp K’sor, huyện K rông Năng. Ảnh: H.L
Cây thủy tùng cổ thụ khoảng 500 tuổi tại khu bảo tồn Trấp K’sor, huyện K rông Năng. Ảnh: H.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM