“Hiệp sĩ” hơn 25 năm bảo vệ voọc Việt Nam

Ông Tilo chia sẻ thông tin về linh trưởng Việt Nam tại buổi tập huấn cho các bạn trẻ Việt Nam. Ảnh: TT
Ông Tilo chia sẻ thông tin về linh trưởng Việt Nam tại buổi tập huấn cho các bạn trẻ Việt Nam. Ảnh: TT