Hành trình trao gửi yêu thương của những trái tim trẻ

Đội Đom đóm Phú Yên trao quà cho trẻ em nghèo ở xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh) vào tháng 4.2018.
Đội Đom đóm Phú Yên trao quà cho trẻ em nghèo ở xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh) vào tháng 4.2018.
Đội Đom đóm Phú Yên trao quà cho trẻ em nghèo ở xã Sông Hinh (huyện Sông Hinh) vào tháng 4.2018.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM