“Gieo chữ" tìm được duyên dưới chân núi Ngọc Linh

Dù còn nhiều khó khăn nhưng các thầy cô tại trường Măng Ri vẫn động viên, chia sẻ nhau cố gắng.
Dù còn nhiều khó khăn nhưng các thầy cô tại trường Măng Ri vẫn động viên, chia sẻ nhau cố gắng.
Dù còn nhiều khó khăn nhưng các thầy cô tại trường Măng Ri vẫn động viên, chia sẻ nhau cố gắng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM