Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dương Minh Ngọc ngày ấy giờ ra sao?