Đà Nẵng mang làng nghề đến gần với người dân, du khách

Nghề chiếu Cẩm Nê - làng chiếu trứ danh phục vụ vua Nguyễn - được các nghệ nhân dệt để phục vụ khách tham quan trải nghiệm. Ảnh: Xuân Hậu
Nghề chiếu Cẩm Nê - làng chiếu trứ danh phục vụ vua Nguyễn - được các nghệ nhân dệt để phục vụ khách tham quan trải nghiệm. Ảnh: Xuân Hậu