Chuyện tình tay ba dậy sóng: Không thiếu!

Nam Em và Trường Giang.
Nam Em và Trường Giang.
Nam Em và Trường Giang.