"Cảnh báo" vấn nạn khai thác thủy sản tận diệt

Lực lượng Biên phòng bắt một số tàu đánh bắt thủy sản tận diện bằng hàng trăm bộ "lồng bát quái". Ảnh: T.N.D
Lực lượng Biên phòng bắt một số tàu đánh bắt thủy sản tận diện bằng hàng trăm bộ "lồng bát quái". Ảnh: T.N.D