Bóng đá Việt và nguồn cảm hứng mang tên Ryan Giggs

Ryan Giggs đến Việt Nam và chính thức nhậm chức Giám đốc Trung tâm PVF. Ảnh: HD
Ryan Giggs đến Việt Nam và chính thức nhậm chức Giám đốc Trung tâm PVF. Ảnh: HD