Yên Bái - hiệu quả thiết thực từ các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016 của Chính phủ cho tập thể LĐLĐ tỉnh Yên Bái.
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016 của Chính phủ cho tập thể LĐLĐ tỉnh Yên Bái.
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016 của Chính phủ cho tập thể LĐLĐ tỉnh Yên Bái.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM