Truyện ngắn: Cao Cả Xuề

Nhà văn Phan Đình Minh.
Nhà văn Phan Đình Minh.