Thể thao:

Tiến Minh - Vũ Trang và câu chuyện về cặp đôi vàng của cầu lông Việt Nam