Nguyễn Tiến Minh ra quân thắng lợi tại Olympic Rio 2016