Thời xưa chống gian lận thi cử bằng cách nào?

Quyển thi Hội (ảnh tư liệu).
Quyển thi Hội (ảnh tư liệu).
Quyển thi Hội (ảnh tư liệu).