Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tân Nhàn da diết trong bộ đôi MV “Ký ức dòng Lam” và “Quê mẹ”