Petrovietnam kiểm soát tốt dịch bệnh, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD

Chứng nhận Petrovietnam ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19. Nguồn: Petrovietnam
Chứng nhận Petrovietnam ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19. Nguồn: Petrovietnam
Chứng nhận Petrovietnam ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch COVID-19. Nguồn: Petrovietnam
Lên top