Ông tiên trong đời thực

GS - AHLĐ Vũ Khiêu chụp cùng gia đình GS Cảnh Khanh và chắt nội Minh Anh. Ảnh: GS Cảnh Khanh cung cấp
GS - AHLĐ Vũ Khiêu chụp cùng gia đình GS Cảnh Khanh và chắt nội Minh Anh. Ảnh: GS Cảnh Khanh cung cấp
GS - AHLĐ Vũ Khiêu chụp cùng gia đình GS Cảnh Khanh và chắt nội Minh Anh. Ảnh: GS Cảnh Khanh cung cấp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top