Nông nghiệp Nhật Bản trước tình trạng già hóa: Cứu tinh từ 4.0?

Liệu công nghệ mới có thể giúp ngành nông nghiệp Nhật Bản vượt qua cơn bão già hóa?. Ảnh: Reuters.
Liệu công nghệ mới có thể giúp ngành nông nghiệp Nhật Bản vượt qua cơn bão già hóa?. Ảnh: Reuters.