Những nhát dao của chàng rể ác

Bị cáo Đỗ Đình Ngọc tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng
Bị cáo Đỗ Đình Ngọc tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng
Bị cáo Đỗ Đình Ngọc tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Việt Dũng
Lên top