Nhóm ‘Ngũ long’ hào hiệp chuyên đi giúp người của showbiz

Hình ảnh giản dị của nhóm. Ảnh: NSCC
Hình ảnh giản dị của nhóm. Ảnh: NSCC
Hình ảnh giản dị của nhóm. Ảnh: NSCC
Lên top