Nhân vụ xả súng kinh hoàng tại Las Vegas, Mỹ: Điều gì sẽ xảy ra khi đạn xuyên vào cơ thể người?