Ngôi làng duy nhất giữ gìn nghề thêu long bào ở Hà Nội

Nghề thêu và phục dựng các trang phục cổ ở làng Đông Cứu phải tuân thủ theo 
nhiều quy tắc, chuẩn mực. Ảnh: Lan Nhi
Nghề thêu và phục dựng các trang phục cổ ở làng Đông Cứu phải tuân thủ theo nhiều quy tắc, chuẩn mực. Ảnh: Lan Nhi
Nghề thêu và phục dựng các trang phục cổ ở làng Đông Cứu phải tuân thủ theo nhiều quy tắc, chuẩn mực. Ảnh: Lan Nhi
Lên top