Nghệ sĩ Chí Trung: Nghệ sĩ cứ đứng yên đã là một sự thụt lùi!