Một ngày với Khăm Phết Lào - Hậu duệ chân truyền vua voi Amakong

Khăm Phết Lào (bên trái ảnh- PV) và ông Ama Kông lúc còn sống.
Khăm Phết Lào (bên trái ảnh- PV) và ông Ama Kông lúc còn sống.
Khăm Phết Lào (bên trái ảnh- PV) và ông Ama Kông lúc còn sống.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top