Molnupiravir - một trong các công cụ góp phần kiểm soát đại dịch

Cấu trúc của phức hợp RdRp (màu xanh lơ) và ARN đột biến (màu đỏ) với sự hiện diện của NHC (chất chuyển hóa có hoạt tính của molnupiravir, minh họa bởi cấu trúc chứa các nguyên tử carbon màu vàng) bắt cặp với adenin (minh họa bởi cấu trúc chứa các nguyên tử carbon màu xanh dương). Hình ảnh được tạo từ protein mã PDB: 7OZU.
Cấu trúc của phức hợp RdRp (màu xanh lơ) và ARN đột biến (màu đỏ) với sự hiện diện của NHC (chất chuyển hóa có hoạt tính của molnupiravir, minh họa bởi cấu trúc chứa các nguyên tử carbon màu vàng) bắt cặp với adenin (minh họa bởi cấu trúc chứa các nguyên tử carbon màu xanh dương). Hình ảnh được tạo từ protein mã PDB: 7OZU.
Cấu trúc của phức hợp RdRp (màu xanh lơ) và ARN đột biến (màu đỏ) với sự hiện diện của NHC (chất chuyển hóa có hoạt tính của molnupiravir, minh họa bởi cấu trúc chứa các nguyên tử carbon màu vàng) bắt cặp với adenin (minh họa bởi cấu trúc chứa các nguyên tử carbon màu xanh dương). Hình ảnh được tạo từ protein mã PDB: 7OZU.
Lên top