Thuốc kháng virus Molnupiravor về tới quận huyện, sớm cấp phát cho F0

Thuốc kháng virus Molnupiravir đã được ngành y tế TP.HCM phân bổ cho các quận huyện cấp phát cho các F0 có triệu chứng nhẹ sử dụng. Ảnh: LĐO.
Thuốc kháng virus Molnupiravir đã được ngành y tế TP.HCM phân bổ cho các quận huyện cấp phát cho các F0 có triệu chứng nhẹ sử dụng. Ảnh: LĐO.
Thuốc kháng virus Molnupiravir đã được ngành y tế TP.HCM phân bổ cho các quận huyện cấp phát cho các F0 có triệu chứng nhẹ sử dụng. Ảnh: LĐO.
Lên top