Không “vung” tiền tổ chức lễ kỷ niệm

Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương sẽ “siết chặt” việc tặng quà, biểu trưng, biểu tượng và chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm. Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày truyền thống ngành Văn hóa Thông tin (nguồn: baothuathienhue.vn).
Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương sẽ “siết chặt” việc tặng quà, biểu trưng, biểu tượng và chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm. Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày truyền thống ngành Văn hóa Thông tin (nguồn: baothuathienhue.vn).
Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương sẽ “siết chặt” việc tặng quà, biểu trưng, biểu tượng và chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm. Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày truyền thống ngành Văn hóa Thông tin (nguồn: baothuathienhue.vn).