Điều chế vaccine chống dịch COVID-19:

Không đánh đổi sự an toàn để lấy việc có kết quả nhanh nhất

Cộng đồng nghiên cứu đang tạm gác lại các công việc khác để ưu tiên cho việc chế vaccine, bởi dịch bệnh đang là mối đe dọa hiện hữu. Ảnh: The Nation
Cộng đồng nghiên cứu đang tạm gác lại các công việc khác để ưu tiên cho việc chế vaccine, bởi dịch bệnh đang là mối đe dọa hiện hữu. Ảnh: The Nation
Cộng đồng nghiên cứu đang tạm gác lại các công việc khác để ưu tiên cho việc chế vaccine, bởi dịch bệnh đang là mối đe dọa hiện hữu. Ảnh: The Nation
Lên top