Huyện Vĩnh Lộc tăng cường công tác xây dựng Đảng

Đoàn cán bộ huyện Vĩnh Lộc giám sát xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Tân. Ảnh: Tô Hà
Đoàn cán bộ huyện Vĩnh Lộc giám sát xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Tân. Ảnh: Tô Hà
Đoàn cán bộ huyện Vĩnh Lộc giám sát xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Tân. Ảnh: Tô Hà
Lên top