Giải mã hấp lực khủng khiếp của những “resort khổng lồ” trên biển

Symphony of the Seas đang trong hành trình trên biển đầu tiên (với tổng tải trọng lên tới 228.081 tấn, Symphony lớn gấp 5 lần tàu Titanic huyền thoại).
Symphony of the Seas đang trong hành trình trên biển đầu tiên (với tổng tải trọng lên tới 228.081 tấn, Symphony lớn gấp 5 lần tàu Titanic huyền thoại).
Symphony of the Seas đang trong hành trình trên biển đầu tiên (với tổng tải trọng lên tới 228.081 tấn, Symphony lớn gấp 5 lần tàu Titanic huyền thoại).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM