Fukushima, hồi sinh sau thảm họa kép

Cổng Thần đạo bên bờ Thái Bình Dương. Ảnh: L.Q.V
Cổng Thần đạo bên bờ Thái Bình Dương. Ảnh: L.Q.V
Cổng Thần đạo bên bờ Thái Bình Dương. Ảnh: L.Q.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM