Dùng máy bay thu được đánh giặc

Chiếc máy bay T-28 sơn cờ hiệu Không quân Nhân dân Việt Nam, với số hiệu 963 trên đuôi.
Chiếc máy bay T-28 sơn cờ hiệu Không quân Nhân dân Việt Nam, với số hiệu 963 trên đuôi.
Chiếc máy bay T-28 sơn cờ hiệu Không quân Nhân dân Việt Nam, với số hiệu 963 trên đuôi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top