Đi giữa những vùng phát triển du lịch vườn ở Ninh Thuận

Người dân vùng biển thôn Thái An, xã Vĩnh Hải chăm sóc vườn nho đỏ để phát triển du lịch vườn.
Người dân vùng biển thôn Thái An, xã Vĩnh Hải chăm sóc vườn nho đỏ để phát triển du lịch vườn.
Người dân vùng biển thôn Thái An, xã Vĩnh Hải chăm sóc vườn nho đỏ để phát triển du lịch vườn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top