Đánh thức miền Tây xứ Nghệ

Đi thuyền trên sông Giăng. Ảnh: V.A
Đi thuyền trên sông Giăng. Ảnh: V.A