Đà Nẵng bất cập bãi đỗ xe

Thiếu bãi đỗ xe cùng với việc gia tăng phương tiện cá nhân, Đà Nẵng phải cắt đường làm chỗ đậu xe làm tình trạng giao thông thêm ách tắc. Ảnh: TT
Thiếu bãi đỗ xe cùng với việc gia tăng phương tiện cá nhân, Đà Nẵng phải cắt đường làm chỗ đậu xe làm tình trạng giao thông thêm ách tắc. Ảnh: TT
Thiếu bãi đỗ xe cùng với việc gia tăng phương tiện cá nhân, Đà Nẵng phải cắt đường làm chỗ đậu xe làm tình trạng giao thông thêm ách tắc. Ảnh: TT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top