Cô giáo ơi, bao giờ lại đi học?

Giờ thể dục giữa buổi đầy tươi vui.
Giờ thể dục giữa buổi đầy tươi vui.