Cổ động viên Việt Nam và thông điệp từ trên những khán đài

Hình ảnh Bác Hồ luôn được giương cao đầy thiêng liêng trong mỗi trận đấu của Đội tuyển Việt Nam.
Hình ảnh Bác Hồ luôn được giương cao đầy thiêng liêng trong mỗi trận đấu của Đội tuyển Việt Nam.
Hình ảnh Bác Hồ luôn được giương cao đầy thiêng liêng trong mỗi trận đấu của Đội tuyển Việt Nam.
Lên top