Chuyện những nông dân trở thành công nhân, vệ sĩ

Nguyễn Đức Đạt (trái) và Lê Thanh Tuyền.
Nguyễn Đức Đạt (trái) và Lê Thanh Tuyền.
Nguyễn Đức Đạt (trái) và Lê Thanh Tuyền.