Bộ đội Biên phòng Kiên Giang: Như tấm lòng của biển

Nụ cười tươi rói này giữa người dân bên kia biên giới với BĐBP Việt Nam, chính là đường biên giới vững chắc và bền vững nhất. (Ảnh: Lục Tùng)
Nụ cười tươi rói này giữa người dân bên kia biên giới với BĐBP Việt Nam, chính là đường biên giới vững chắc và bền vững nhất. (Ảnh: Lục Tùng)
Nụ cười tươi rói này giữa người dân bên kia biên giới với BĐBP Việt Nam, chính là đường biên giới vững chắc và bền vững nhất. (Ảnh: Lục Tùng)