Bêtông hốc rỗng - Vật liệu thích ứng với biến đổi khí hậu

Bêtông hốc rỗng có độ rỗng 25% để thoát nước xuống dưới đất nền. Nguồn: Internet
Bêtông hốc rỗng có độ rỗng 25% để thoát nước xuống dưới đất nền. Nguồn: Internet
Bêtông hốc rỗng có độ rỗng 25% để thoát nước xuống dưới đất nền. Nguồn: Internet

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top