Bến Oai Rong ngày đợi voi về

Bến nước xưa kia là nơi người Ê Đê sinh hoạt công đồng giờ chỉ còn lác đác thuyền đưa dân sang sông canh tác hoa màu.
Bến nước xưa kia là nơi người Ê Đê sinh hoạt công đồng giờ chỉ còn lác đác thuyền đưa dân sang sông canh tác hoa màu.
Bến nước xưa kia là nơi người Ê Đê sinh hoạt công đồng giờ chỉ còn lác đác thuyền đưa dân sang sông canh tác hoa màu.
Lên top