Xung quanh dự án Nhà máy sản xuất xút của Cty Tân Tiến:

Bảo vệ môi trường phải đặt lên hàng đầu

Dự án mở rộng Nhà máy sản xuất xút của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thương mại Tân Tiến đang tạm dừng. Ảnh: Thu Trang
Dự án mở rộng Nhà máy sản xuất xút của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thương mại Tân Tiến đang tạm dừng. Ảnh: Thu Trang
Dự án mở rộng Nhà máy sản xuất xút của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thương mại Tân Tiến đang tạm dừng. Ảnh: Thu Trang

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM