Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy thương mại và đầu tư

Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp Đại hội đồng WIPO lần thứ 57. (Ảnh: PV)
Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp Đại hội đồng WIPO lần thứ 57. (Ảnh: PV)