APEC trong nụ cười Đà Nẵng

Đường sá đã phong quang sẵn sàng phụ vụ sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.
Đường sá đã phong quang sẵn sàng phụ vụ sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.