Bị phát hiện, rắn vội nhả gần chục quả trứng đã nuốt trong bụng