Xem xét giảm mức phí tại trạm BOT Cai Lậy

Trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ảnh: MH
Trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ảnh: MH
Trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ảnh: MH
Lên top