Vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn kêu gọi đầu tư 40 tỉ USD vào Khánh Hòa

Buổi làm việc giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty Thái Bình Dương. Ảnh: HC
Buổi làm việc giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty Thái Bình Dương. Ảnh: HC
Buổi làm việc giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty Thái Bình Dương. Ảnh: HC
Lên top