ÔNG NGUYỄN HẠNH - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN IPPG:

“Tiền không mua được hạnh phúc, mà do chính hành động của chúng ta”

Hành trình đi làm công tác từ thiện - xã hội của Chủ tịch Tập đoàn IPPG Nguyễn Hạnh. Ảnh: NVCC
Hành trình đi làm công tác từ thiện - xã hội của Chủ tịch Tập đoàn IPPG Nguyễn Hạnh. Ảnh: NVCC
Hành trình đi làm công tác từ thiện - xã hội của Chủ tịch Tập đoàn IPPG Nguyễn Hạnh. Ảnh: NVCC
Lên top